TransEcoNet_Logo_150dpi_m.jpg, 13 kB LOGO_FZP_CZ_RGB_standard.jpg, 66 kB Transnational Ecological Network in Central Europe
O projektu Řešené aktivity Výsledky Mapový server Kontakt

Kontakt

Jméno: Ing. Jitka Elznicová, Ph.D.

adresa: Králova výšina 3132/7,
             Ústí nad Labem, 400 96

telefon: +420 475 284 136

fax: +420 475 284 158

E-mail: Jitka.Elznicova@ujep.cz


central_logo_01_m.jpg, 13 kB

EU-regional-development_01_m.jpg, 11 kB

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the European Regional Development Fund (ERDF).

O projektu

Název projektu

Transnational Ecological Network in Central Europe

Číslo programu:

1CE061P3

Název programu:

OP Nadnárodní spolupráce Střední Evropa

Název vedoucího partnera projektu:

Technische Universitaet Dresden

Název organizace (projektového partnera):

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí

Doba řešení projektu: 2009 - 2012

Řešitelé

Odpovědný řešitel  za FŽP UJEP:
Ing. Jitka Elznicová, Ph.D.

Spoluřešitelé:
Ing. Vladimír Brůna - FŽP UJEP
Ing. Mgr. Petr Novák - FŽP UJEP
Ing. Jan Pacina, Ph.D. - FŽP UJEP
Ing. Tomáš Dolanský - PF JU
Ing. Oldřich Holešinský - Správa Národního parku České Švýcarsko

Studenti a absolventi FŽP UJEP:
Ing. Ondřej Černohouz
Ing. Jana Ehertová
Ing. Petra Jiskrová
Bc. Klára Jarošová
Bc. Marie Halušková
Bc. Jana Kosinská
Bc. Vít Koutecký
Ing. Dagmar Najmanová
Bc. Pavel Novotný
Bc. Raúl Pérez
Bc. Taťána Vlčková
Ing. Kateřina Wojtaszeková
Bc. Johana Zacharová

Technický personál:
Marta Chocholoušková - FŽP UJEP
Iveta Soldánová - FŽP UJEP

SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE