TransEcoNet_Logo_150dpi_m.jpg, 13 kB LOGO_FZP_CZ_RGB_standard.jpg, 66 kB Transnational Ecological Network in Central Europe
O projektu Řešené aktivity Výsledky Mapový server Kontakt

Kontakt

Jméno: Ing. Jitka Elznicová, Ph.D.

adresa: Králova výšina 3132/7,
             Ústí nad Labem, 400 96

telefon: +420 475 284 136

fax: +420 475 284 158

E-mail: Jitka.Elznicova@ujep.cz


central_logo_01_m.jpg, 13 kB

EU-regional-development_01_m.jpg, 11 kB

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the European Regional Development Fund (ERDF).

Mapový server

V současné době je možné data interaktivně vystavit na internetu tak, aby si zájemci mohli zblízka prohlédnout jak historická tak současná data oblasti Českého Švýcarska. Připravena je aplikace pomocí mapového serveru, která umožňuje zprůhledňovat jednotlivé časové řady a tím zobrazovat vývoj krajiny během posledních 200 let.

Interaktivní mapová aplikace zpracovaných dat oblasti CHKO Labské pískovce a NP Českého Švýcarska umožňuje si prohlédnout historická i současná data této oblasti:

  • Georeferencované mapz 1., 2. a 3. vojenské mapování a jejich vektorová interpretace
  • Ortorektifikované historické letecké snímky s let: 1953/54, 1968 a 1989
  • Georeferencované družicové snímky ze satelitu SPOT y roku 2000/2001 a 2004
  • Specializované mapy, které vznikly v rámci bakalářských a diplomových prací zaměřených na hodnocení  vývoje krajiny na modelových oblastech Českého Švýcarska.