TransEcoNet_Logo_150dpi_m.jpg, 13 kB LOGO_FZP_CZ_RGB_standard.jpg, 66 kB Transnational Ecological Network in Central Europe
O projektu Řešené aktivity Výsledky Mapový server Kontakt

Kontakt

Jméno: Ing. Jitka Elznicová, Ph.D.

adresa: Králova výšina 3132/7,
             Ústí nad Labem, 400 96

telefon: +420 475 284 136

fax: +420 475 284 158

E-mail: Jitka.Elznicova@ujep.cz


central_logo_01_m.jpg, 13 kB

EU-regional-development_01_m.jpg, 11 kB

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the European Regional Development Fund (ERDF).

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu TransEconet  je pro méně chráněné a nechráněné části ekologických sítí vytvořit strategie a navrhnout taková managementová opatření, aby došlo k jejich zapojení do chráněných území situovaných v hraničních oblastech států střední Evropy. Projekt by měl přispět k lepšímu propojení evropských ekosystémů, jako jsou Alpy, Green Belt a Karpaty a ke zvýšení povědomí veřejnosti o přírodním a kulturním dědictví krajiny v přeshraničních oblastech.


Práce na projektu je rozdělena do několika pracovních balíčků tzv. Work packages  (WP):


WP1: Management a koordinace (Project management and coordination)
Odpovědný partner: Technische Universität Dresden, Dresden, Germany
Obsah: Zahrnuje řízení projektu, plánování schůzek.


WP2: Komunikace, management znalostí (Projekt communication and knowledge management)
Odpovědný partner: Technische Universität Dresden, Dresden, Germany
Obsah: Zajišťuje komunikaci v rámci projektu. Kontakt s médii a tím přenos informací k veřejnosti.


WP3: Soupis ekologických sítí (Inventory of ecological networks)
Odpovědný partner: Leibniz Institute of Ecological and Regional Development, Dresden, Germany
Obsah: monitoring a vyhodnocení mezer/prázdných míst v přeshraničních ekologických sítích


WP4: Historie ekologických sítí (History of ecological networks)
Odpovědný partner: Geodetic Institute of Slovenia, Ljubljana, Slovenia
Obsah: vizualizace historie krajiny v rámci ekologických sítí vybraných problémových oblastí


WP5: Ekosystémové služby a biodiverzita (Ecosystem services and biodiversity)  
Odpovědný partner: University of Vienna, Department of Conservation Biology, Vienna, Austria
Obsah:  Ekologické vyhodnocení vývoje nástrojů ecosystem services


WP6: Zvyšování povědomí o ekologických sítí (Raising awareness on ecological networks)
Odpovědný partner: University of West Hungary, Sopron, Hungary
Obsah: Zvyšování povědomí přírodního dědictví a míry ekologického plánování