TransEcoNet_Logo_150dpi_m.jpg, 13 kB LOGO_FZP_CZ_RGB_standard.jpg, 66 kB Transnational Ecological Network in Central Europe
O projektu Řešené aktivity Výsledky Mapový server Kontakt

Kontakt

Jméno: Ing. Jitka Elznicová, Ph.D.

adresa: Králova výšina 3132/7,
             Ústí nad Labem, 400 96

telefon: +420 475 284 136

fax: +420 475 284 158

E-mail: Jitka.Elznicova@ujep.cz


central_logo_01_m.jpg, 13 kB

EU-regional-development_01_m.jpg, 11 kB

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the European Regional Development Fund (ERDF).

Modelové oblasti

V rámci projektu byly pro hodnocení zvoleny čtyři přeshraniční projektové oblasti v rámci střední Evropy, které zahrnují chráněná i nechráněná území.
Jedná se o:

  • Severní oblast (spolupráce DE-CZ-PL)
  • Centrální oblast – Sever (CZ – AT – SK)
  • Centrální oblast – Jih  (AT – HR)
  • Jižní oblast (AT – HR – SI)
Přeshraniční projektové oblasti v rámci střední Evropy (převzato transeconet.eu)

mapa

FŽP UJEP bylo zapojeno při řešení do Severní projektové oblasti, do které náleží zájmového území Česko-Saské Švýcarsko. Tato oblast  se rozkládá mezi státní hranicí České republiky a Spolkové republiky Německo a jedná se o velice cenné chráněné území. Na české straně do tohoto území spadá Národní park České Švýcarsko a Chráněná krajinná oblast Labské pískovce, na německé straně Nationalpark Sächsische Schweiz a Landschaftsschutzgebiet Sächsische Schweiz. Oblast je administrována celkem třemi správami. Důsledkem politického a administrativního rozdělení daného území se používají zejména v oblasti geoinformatiky silně heterogenní geodata.

Přeshraniční zájmové území Česko-Saské Švýcarsko (převzato  z www.npcs.cz)

 

mapa

Pro účely projektu TransEconet byly na základě potřeb Správy CHKO Labské pískovce a Správy NP České Švýcarsko vybrány modelové oblasti, kde probíhalo podrobnější hodnocení vývoje krajiny.
S ohledem na přeshraniční význam projektu bylo nutné nalézt modelovou oblast společnou pro českou i německou stranu. S partnery z IÖR Dresden bylo rozšířeno zájmového území o oblast, která se nenachází ve státem chráněném území, aby bylo možné analyzovat vývoj chráněných a nechráněných oblasti. Na základě vybraných modelových oblastí a stanovení analýz byly zadány bakalářské a diplomové práce studentům FŽP UJEP.

Zájmová území včetně modelových oblastí, kde probíhal průzkum v rámci projektu TransEconet

mapa