TransEcoNet_Logo_150dpi_m.jpg, 13 kB LOGO_FZP_CZ_RGB_standard.jpg, 66 kB Transnational Ecological Network in Central Europe
O projektu Řešené aktivity Výsledky Mapový server Kontakt

Kontakt

Jméno: Ing. Jitka Elznicová, Ph.D.

adresa: Králova výšina 3132/7,
             Ústí nad Labem, 400 96

telefon: +420 475 284 136

fax: +420 475 284 158

E-mail: Jitka.Elznicova@ujep.cz


central_logo_01_m.jpg, 13 kB

EU-regional-development_01_m.jpg, 11 kB

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the European Regional Development Fund (ERDF).

Úvod

Fakulta životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (dále FŽP UJEP) se dlouhodobě zabývá studiem vývoje krajiny a její ochrany s použitím Geografického informačního systému (GIS) a Dálkového průzkumu Země (DPZ). Od roku 2000 se Katedra informatiky a geoinformatiky FŽP UJEP podílí na řešení projektů zaměřených na studium vývoje krajiny s použitím GIS a DPZ v přeshraniční oblasti Česko-Saské Švýcarsko.
Prvním projektem byl přeshraniční projekt „Vybudování geoinformační databáze pro přeshraniční oblast Česko-Saské Švýcarsko“, řešený v rámci programu PHARE CBC v letech 2002-2004. Hlavním řešitelem byla FŽP UJEP. V rámci projektu byla shromážděna existující historická data na české straně a aktuální geodata pro celou oblast Česko - Saské Švýcarsko.
Získaná geodata byla dále využívána v rámci projektu evropské iniciativy INTERREG IIIB CADSES „SISTEMaPARC“ (Spatial Information Systems for Transnational Environmental Management of Protected Areas and Regions in CADSES), který byl řešen v letech 2004-2006. Hlavním řešitelem byla technická univerzita v Drážďanech (dále TU Dresden), FŽP UJEP byla jedním ze spoluřešitelů projektu. Na základě získaných dat se prováděla  analýza vývoje krajiny na modelových oblastech zájmového území.
Data pro České Švýcarsko shromáždila a zpracovala FŽP. Data pro Saské Švýcarsko byla zpracovávána a analyzována díky TU Dresden a IÖR Dresden

 
Přehled společných vrstev geodat pro oblast Česko-Saské Švýcarsko získaných v letech 2000-2006

Časový rámec

oblast Saské Švýcarsko

oblast České Švýcarsko

mapa

~1800

Sächsischen Meilenblätter (1780-1809) 1

1. vojenské mapování (1764-1768, 1780-1783  rektifikace) 2

~1850

äquidistantenkarte des Königreiches Sachsen (1870-1885) 1

2. vojenské mapování (1806-1869) 2

~1900

Topografická mapa  Messtischblatt (1900-1924) 1

Topografická mapa Messtischblatt (1900-1924) 3

Meinholdkarte (1910) 4

Meinholdkarte (1910) 4

~1950

Topografická mapa (~1940) 1

Topografická mapa (~1940) 3

~2000

TK 25/TK10 1

RZM10 4

ATKIS 1

ZABAGED 4

oblast Českosaské Švýcarsko

Satelitní snímky (SPOT4 a SPOT5) 4     

Satelitní snímky (SPOT4 a SPOT5) 4    

Letecké laserové snímkování 6    

Letecké laserové snímkování 6  

Multispektrální snímky 6

Multispektrální snímky 6

 

  1. Data byla zpracována v rámci projektu INTERREG IIIB "SISTEMaPARC" 3B038, Work package 2 - Analysis Tools and Monitoring Methods“. Hlavním řešitelem této sekce byl Dr.Ulrich Walz, Leibniz Institut für ökologische Raumentwicklung e.V., Dresden (IÖR Dresden).
  2. Data byla zpracována v rámci projektu VaV/640/2/01 - "Identifikace historické sítě prvků ekologické stability krajiny" řešeného v letech 2001 - 2002. Hlavním řešitelem projektu byl Ing. Vladimír Brůna, FŽP UJEP.
  3. Data byla zpracována v rámci projektu INTERREG IIIB "SISTEMaPARC" 3B038, Work package 2 - Analysis Tools and Monitoring Methods“. Spoluřešitelem projektu byla Ing. Jitka Elznicová, Ph.D., FŽP UJEP.
  4. Data byla zakoupena a zpracována v rámci projektu  SFMP CBC CZ0012/0501/0029 „Vybudování geoinformační databáze pro přeshraniční oblast Česko-Saské Švýcarsko“. Hlavní řešitelem byla Jitka Elznicová, Ph.D., FŽP UJEP.
  5. Data byla zakoupena z projektu SFMP CBC  CZ0012/0501/0029 (UJEP) a byla zpracovávána v rámci projektu INTERREG IIIB "SISTEMaPARC" 3B038 Technickou univerzitou v Drážďanech. Hlavním řešitel projektu byl Prof. Dr. Elmar Csaplovics, Institut für Photogrammetrie und Fernerkundung, Technische Universität Dresden (TU Dresden).
  6. Data byla zakoupena z projektu INTERREG IIIA "Geoinformation Networks for the Crossborder National Park Region Saxon-Bohemian Switzerland" (02-I2.11-D024-EEL11064-2) a zpracovávána Technickou Uiverzitou v Drážďanech. Hlavním řešitel projektu byl Prof. Dr. Elmar Csaplovics, Institut für Photogrammetrie und Fernerkundung, TU Dresden.

 

V současné době (2009-2012) se v rámci OP Nadnárodní spolupráce Střední Evropa řešil projekt Transnational Ecological Network in Central Europe“  stručně nazvaný TransEcoNet, který byl zaměřen na hodnocení chráněné a nechráněné krajiny, pokud jde o jejich ekologickou konektivitu, historii i přírodní a kulturní zdroje. Do projektu byly zapojeny správní úřady z chráněných krajinných oblastí a národních parků stejně jako vládní i nevládní organizace angažující se v ochraně přírody a environmentálního vzdělávání.
Hlavním řešitelem projektu byla TU Dresden. Do projektu bylo zapojeno 14 spoluřešitelů ze šesti zemí (Německa, Polska, České republiky, Rakouska, Maďarska a Slovinska) a dalších 20 přidružených organizací. Internetové stránky o projektu a výsledcích všech partnerů lze nalézt na adrese: http://www.transeconet.eu.