TransEcoNet_Logo_150dpi_m.jpg, 13 kB LOGO_FZP_CZ_RGB_standard.jpg, 66 kB Transnational Ecological Network in Central Europe
O projektu Řešené aktivity Výsledky Mapový server Kontakt

Kontakt

Jméno: Ing. Jitka Elznicová, Ph.D.

adresa: Králova výšina 3132/7,
             Ústí nad Labem, 400 96

telefon: +420 475 284 136

fax: +420 475 284 158

E-mail: Jitka.Elznicova@ujep.cz


central_logo_01_m.jpg, 13 kB

EU-regional-development_01_m.jpg, 11 kB

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the European Regional Development Fund (ERDF).

Zapojení FŽP UJEP do projektu

V rámci projektu se FŽP UJEP podílela na pořizování, zpracování a úpravě dat (např. starých map, historických leteckých snímků a pozemního laserového skenování) tak, aby bylo možné provádět hodnocení vývoje krajiny. FŽP UJEP se nejvíce zapojila do pracovního balíčku WP4, kde bylo provedeno hodnocení vybraných modelových oblastí s vyhodnocením změn krajiny v čase. Částečně se FŽP UJEP zapojila do balíčku WP5, kde  byla zpracována a vizualizována současná data z laserového skenování. Dále bylo provedeno hodnocení lesnických parametrů z dat leteckého laserového skenování. Výsledky z obou předchozích balíčků byly dále použity v pracovním balíčku WP6 pro vizualizaci krajiny. Dosažené výsledky jsou vystaveny na mapovém serveru fakulty a pro některé modelové oblasti jsou vytvořeny trojrozměrné vizualizace krajiny v čase. Z výsledků analýz byla zpracována souhrnná publikace o využití geodat v oblasti Českého Švýcarska.
FŽP byla dále zapojena do WP1 v rámci koordinace projektu (organizační a finanční vedení projektu na FŽP UJEP, účast ve Steering Commitee) a WP2 pro koordinaci práce se spolupracujícími organizacemi (správa CHKO Labské pískovce a Správa NP České Švýcarsko).